Maire Heikkinen: Small Closed Virtual Communities

Case: Power and Support from the Net – Rehabilitation courses for people with multiple sclerosis. Englanninkielisen väitöskirjan ja artikkelien kielentarkastus ja oikoluku.

Share This